“चला हवा येवू द्या” या कार्यक्रमात डॉ. महेश गायकवाड यांचा विशेष सन्मान

चला हवा येऊ दया कार्यक्रमात डॉ.महेश गायकवाड आणि सौ. सुनेत्रा पवार दिसत आहेतः
वटवाघळावरील संशोधक म्हणून निवड झाली आणि जगासमोर वटवाघळाचे महत्व आले.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *