Drought/Flood Relief Fund

पूरग्रस्त व दुष्काळासाठी – मदत कार्य मदतीचा प्रकार ठिकाण काय मदत दिली दुष्काळ मदत बीड – २०१५ शेतकरी मदत –…

Continue Reading →

“चला हवा येवू द्या” या कार्यक्रमात डॉ. महेश गायकवाड यांचा विशेष सन्मान

चला हवा येऊ दया कार्यक्रमात डॉ.महेश गायकवाड आणि सौ. सुनेत्रा पवार दिसत आहेतः वटवाघळावरील संशोधक म्हणून निवड झाली आणि जगासमोर…

Continue Reading →